Aktuální informace

Výroba BDB - spalovací zkouška

Výroba biologicky dosoušené biomasy  (BDB) proběhla na kompostárně v Blansku ve spolupráci s firmou Via Alta s.r.o.  Jednou ze vstupních surovin na výrobu BDB byl použit separát z bioplynové stanice. Spalovaní  úspěšně proběhlo na Uzlové kotelně CD v České Třebové na roštovém kotli s pohazovači ČKD Dukla (r.v. 1966).

Spalovací zkoušky sušeného separátu 

Další ze série spalovacích zkoušek  proběhla v zimě r. 2013-2014 na kotelně Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.   na kotli  pro spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  Kohlbach / Turboden 3500 kW termoolej / 2800 kW tepla voda / 600 kW el. energie  a teplovodním kotli pro spalování biomasy 2000 kW.  Zkouška trvala 12 hod a bylo spáleno směsné palivo štěpka  - sušeny separát z bioplynové stanice Zakava, Alimex Nezvěstice, vysušeného na jednoproudé kontinuální sušárně  Alvan Blanch CD7900.

V březnu 2014 proběhla spalovací zkouška se sušeným separátem vyrobeným na sušce Air Tech z bioplynové stanice Střížovice u Kroměříže v   kotelně ve firme Cidem Hranice, divize Cetris. K dispozici byl parní kotel o výkonu 1 930 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění hal pro výrobu dřevotřísek, výrobce Step Trutnov a.s. Cílem bylo snížit vlhkost spalované směsi v poměru 1:1.  

 

V květnu a v srpnu 2014 proběhly zkoušky v  Energii AG Vimperk. V prvním případě se potvrdilo nekolikadenní spoluspalování s mokrými, jinak nespalitelnými pilinami a v druhem případě s dřevní štěpkou. Sušeny separát byl vyroben na sesypné sušárně BCS – 1, která je vlastni technologii firmy Bioprofit a je vyvinuta ve spolupráci s Klima Prachatice. Spalovací jednotkou ve Vimperku byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk.

Technická pomoc při osazováni regulační techniky vyžadované legislativou spočívá zejména v :

  • zaměření současného stavu otopné soustavy v bytovém dome, zjištění veškerých informaci o otopné soustavě (typy otopných těles, pocty článku, dimenze rozvodu atp.)
  • vypracováni výkresové dokumentace
  • tepelné - hydraulicky výpočet otopné soustavy a její vyvážení (stanoveni optimální dimenze regulačních ventilu z hlediska jejich regulačního rozsahu, výpočet přednastavení termostatického radiátorového ventilu, výpočet tlakových poměrů v sítí - určení správných hodnot pro správné hydraulické vyvážení otopné soustavy).
  • vlastni realizace opatření - zajištění montáže regulační techniky, popř. technického dozoru při montáži

Termostatické ventily ve spojeni s termostatickou hlavici samočinné udržují požadovanou teplotu v místnosti s přesností 1 °C. Termostatická hlavice automaticky reguluje uzavíráním či otevíráním ventilu průtok otopné vody podle teploty vytápěné místnosti. Je tak schopna udržovat nastavenou teplotu v místnosti a pružně reagovat na dodatečné zdroje tepla (zisku ze slunečního záření). Nedochází tedy k přetápění místnosti. Obecně platí, ze snížení teploty v byte o 1 °C představuje snížení nakladu na tepelnou energii o 6 %. Dosažené úspory se pohybuji v rozmezí od 10 % do 20 %.

Pro správnou funkci termostatických ventilu je rovněž nutné provést důkladné hydraulické vyvážení otopné soustavy a nastaveni správných tlakových poměrů v sítí. Toto je potom zárukou správné a bezhlučné funkce termostatického ventilu. Při uzavírání termostatických regulačních ventilu klesá průtok spotřebičem a tím dochází ke zvýšení tlaku ve stoupačce. Toto zvýšení tlaku nad povolenou mez způsobuje nepříjemné „pískaní“ regulačních ventilu na spotřebiči. Stabilizaci tohoto diferenčního tlaku lze docílit bud přepouštěcí armaturou, která se při zvýšeném tlaku vyvolaném poklesem průtoku spotřebičem (radiátorem) otevírá a propouští chybějící průtok, nebo výhodněji membránovým regulátorem diferenčního tlaku. Tento typ udržuje staly rozdíl tlaku na spotřebiči při proměnném průtoku. Toho je docíleno ovládaným kuželky ventilu podle membrány, na níž z jedné strany působí tlak před spotřebičem a z druhé strany tlak za spotřebičem. Silové působení na kuželku je tak úměrně rozdílu obou tlaku. Tyto vyvažovací armatury se zpravidla instaluji na patách stoupaček. Dále je také výhodné použít oběhová čerpadla s regulovatelnými otáčkami, která mohou poměrně pružné reagovat na potřeby otopné soustavy.

K dosazeni úspor instalaci termostatických ventilu je tedy nutné mimo instalace termostatických hlavic, které pružné reaguji na ev. dodatečné zisky např. z oslunění a zabraňují tak přetápění místnosti provést taktéž důkladný hydraulicky výpočet cele otopné soustavy a otopnou soustavu správné vyvážit.

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz