Aktuální informace

Výroba BDB - spalovací zkouška

Výroba biologicky dosoušené biomasy  (BDB) proběhla na kompostárně v Blansku ve spolupráci s firmou Via Alta s.r.o.  Jednou ze vstupních surovin na výrobu BDB byl použit separát z bioplynové stanice. Spalovaní  úspěšně proběhlo na Uzlové kotelně CD v České Třebové na roštovém kotli s pohazovači ČKD Dukla (r.v. 1966).

Spalovací zkoušky sušeného separátu 

Další ze série spalovacích zkoušek  proběhla v zimě r. 2013-2014 na kotelně Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.   na kotli  pro spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  Kohlbach / Turboden 3500 kW termoolej / 2800 kW tepla voda / 600 kW el. energie  a teplovodním kotli pro spalování biomasy 2000 kW.  Zkouška trvala 12 hod a bylo spáleno směsné palivo štěpka  - sušeny separát z bioplynové stanice Zakava, Alimex Nezvěstice, vysušeného na jednoproudé kontinuální sušárně  Alvan Blanch CD7900.

V březnu 2014 proběhla spalovací zkouška se sušeným separátem vyrobeným na sušce Air Tech z bioplynové stanice Střížovice u Kroměříže v   kotelně ve firme Cidem Hranice, divize Cetris. K dispozici byl parní kotel o výkonu 1 930 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění hal pro výrobu dřevotřísek, výrobce Step Trutnov a.s. Cílem bylo snížit vlhkost spalované směsi v poměru 1:1.  

 

V květnu a v srpnu 2014 proběhly zkoušky v  Energii AG Vimperk. V prvním případě se potvrdilo nekolikadenní spoluspalování s mokrými, jinak nespalitelnými pilinami a v druhem případě s dřevní štěpkou. Sušeny separát byl vyroben na sesypné sušárně BCS – 1, která je vlastni technologii firmy Bioprofit a je vyvinuta ve spolupráci s Klima Prachatice. Spalovací jednotkou ve Vimperku byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk.

V současné době jsou zpracovávaný především projekty:

1) Obnovitelné zdroje energie zejména uplatnění biomasy, tepelná čerpadla, atp. Netradiční využití biologicky rozložitelných odpadu k výrobě biopaliva fermentační technologii a nebo přímým sušením teplem např. z bioplynové stanice nalézá uplatnění při stabilizaci cen tepla v systémech zásobovaní institucí, obcí a měst.

  • V první části těchto studií rešíme např. technologii výroby biopaliva a jeho logistiku, navrhujeme výrobní linku, včetně všech nutných obslužných činnosti. Provádíme ekonomickou analýzu, znázorněni strategických vazeb projektu a identifikaci rizik. Kalkulujeme cenu finálního produktu.
  • V druhé části pak navrhujeme technologie pro spalovaní tohoto biopaliva. Provádíme analýzy současného celkového zásobovaní teplem, návrh nového nebo rekonstrukci stávajícího. Zde vždy vycházíme z detailní znalosti místních poměru a požadavku provozu. Klademe důraz na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET).  Přirozené nechybí ani identifikace nejdůležitějších parametru nové technologie s konkrétními možnostmi napojení na systémy centralizovaného zásobovaní teplem. Na tomto poli úzce spolupracujeme s ČVUT.
  • Jsme schopni vymodelovat různé ekonomické scénáře a situace, při dodržovaní určitých postupu a doporučení pro budoucí provozovaní investice včetně kalkulaci cen koncových produktu. Pro finanční pomoc investora jsme schopni předložit nejvhodnější modely financování,  které berou v potaz možnost získaní dotačních prostředku z evropských strukturálních fondů a dotací ze státního rozpočtu spolu s dalšími bankovními produkty pro potřeby konkrétního zákazníka.
  • V realizační fázi je kontrolovaná probíhající investice formou stavebního dozoru a následně je vyhodnocován dlouhodobý provoz i po ukončení zkušebního provozu.
  • V současné době se společnost věnuje využití tepla na bioplynových stanicích za účelem výroby biopaliva ze sušením separátu či digest Atu.

2) Využití doporučených opatření z energetických auditů.

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz