Aktuální informace

Výroba BDB - spalovací zkouška

Výroba biologicky dosoušené biomasy  (BDB) proběhla na kompostárně v Blansku ve spolupráci s firmou Via Alta s.r.o.  Jednou ze vstupních surovin na výrobu BDB byl použit separát z bioplynové stanice. Spalovaní  úspěšně proběhlo na Uzlové kotelně CD v České Třebové na roštovém kotli s pohazovači ČKD Dukla (r.v. 1966).

Spalovací zkoušky sušeného separátu 

Další ze série spalovacích zkoušek  proběhla v zimě r. 2013-2014 na kotelně Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.   na kotli  pro spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  Kohlbach / Turboden 3500 kW termoolej / 2800 kW tepla voda / 600 kW el. energie  a teplovodním kotli pro spalování biomasy 2000 kW.  Zkouška trvala 12 hod a bylo spáleno směsné palivo štěpka  - sušeny separát z bioplynové stanice Zakava, Alimex Nezvěstice, vysušeného na jednoproudé kontinuální sušárně  Alvan Blanch CD7900.

V březnu 2014 proběhla spalovací zkouška se sušeným separátem vyrobeným na sušce Air Tech z bioplynové stanice Střížovice u Kroměříže v   kotelně ve firme Cidem Hranice, divize Cetris. K dispozici byl parní kotel o výkonu 1 930 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění hal pro výrobu dřevotřísek, výrobce Step Trutnov a.s. Cílem bylo snížit vlhkost spalované směsi v poměru 1:1.  

 

V květnu a v srpnu 2014 proběhly zkoušky v  Energii AG Vimperk. V prvním případě se potvrdilo nekolikadenní spoluspalování s mokrými, jinak nespalitelnými pilinami a v druhem případě s dřevní štěpkou. Sušeny separát byl vyroben na sesypné sušárně BCS – 1, která je vlastni technologii firmy Bioprofit a je vyvinuta ve spolupráci s Klima Prachatice. Spalovací jednotkou ve Vimperku byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk.

TRIGAD nabízí kompletní modely financování. Především se jedná o výstavbu nových zařízení, i když je zajímavé i zpětné profinancovaní systémem "sale" and "leasback" (prodej a zpětný leasing).

Takovýto technický a finanční projekt pak obsahuje:

  • zmapování současného stavu
  • vypracování podrobné studie - technické řešení, ekonomické analýzy
  • předběžné určení bonity pro stanovení úvěrových možností klienta
  • návrh způsobu financování a budoucího provozování ve vazbě na technické řešení dílčí studie proveditelnosti, při respektování optimalizace daňového zatížení
  • vypracování finančního projektu ve formě podnikatelského záměru a jeho projednání s možnými věřiteli a investory, včetně sestavení organizačních vazeb a peněžních toků
  • příprava a projednání zajištění financování v dané koncepci, možnost využití evropských, případně státních dotací
  • vypracování nezbytného smluvního zajištění a ekonomické dokumentace
  • provedení profinancování, realizace investice
  • nastavení systému režimu splácení a identifikace splátek v účetní evidenci klienta
  • sledování ekonomiky provozu po dobu finančního závazku klienta

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz