Aktuální informace

Výroba BDB - spalovací zkouška

Výroba biologicky dosoušené biomasy  (BDB) proběhla na kompostárně v Blansku ve spolupráci s firmou Via Alta s.r.o.  Jednou ze vstupních surovin na výrobu BDB byl použit separát z bioplynové stanice. Spalovaní  úspěšně proběhlo na Uzlové kotelně CD v České Třebové na roštovém kotli s pohazovači ČKD Dukla (r.v. 1966).

Spalovací zkoušky sušeného separátu 

Další ze série spalovacích zkoušek  proběhla v zimě r. 2013-2014 na kotelně Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.   na kotli  pro spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  Kohlbach / Turboden 3500 kW termoolej / 2800 kW tepla voda / 600 kW el. energie  a teplovodním kotli pro spalování biomasy 2000 kW.  Zkouška trvala 12 hod a bylo spáleno směsné palivo štěpka  - sušeny separát z bioplynové stanice Zakava, Alimex Nezvěstice, vysušeného na jednoproudé kontinuální sušárně  Alvan Blanch CD7900.

V březnu 2014 proběhla spalovací zkouška se sušeným separátem vyrobeným na sušce Air Tech z bioplynové stanice Střížovice u Kroměříže v   kotelně ve firme Cidem Hranice, divize Cetris. K dispozici byl parní kotel o výkonu 1 930 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění hal pro výrobu dřevotřísek, výrobce Step Trutnov a.s. Cílem bylo snížit vlhkost spalované směsi v poměru 1:1.  

 

V květnu a v srpnu 2014 proběhly zkoušky v  Energii AG Vimperk. V prvním případě se potvrdilo nekolikadenní spoluspalování s mokrými, jinak nespalitelnými pilinami a v druhem případě s dřevní štěpkou. Sušeny separát byl vyroben na sesypné sušárně BCS – 1, která je vlastni technologii firmy Bioprofit a je vyvinuta ve spolupráci s Klima Prachatice. Spalovací jednotkou ve Vimperku byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk.

Specifický finanční model, jehož předností je skutečnost, že ve svých důsledcích nedochází k zásahu do rozpočtu zákazníka, a to ať již při realizaci vlastní investice nebo při jejím splácení. Splátka investice je zásadně pokryta z tržeb či úspor na provozu. Tudíž nemusí ani při větší infrastrukturní investici dojít ke zvýšení ceny konečného produktu (např. ceny tepla) pro spotřebitele/odběratele. Pořízený majetek a následné provozování pak zůstávají plně pod kontrolou investora. Během celého procesu je neustále sledována dluhová služba zákazníka, která musí splňovat zákonná ustanovení. V systému je zároveň zakomponován i dostatečný prostor pro zajištění budoucí obnovy zainvestovaného zařízení.

Důslednou analýzou současného stavu dochází k modelování nalezení úspor v oblasti ekonomické, technické i koncepčně organizační. Zákazník po celou dobu přípravy rozhoduje o nejvhodnějším postupu, přičemž je respektována platná legislativa (zákony o obcích, o zadávání veřejných zakázek a nařízení o ochraně ovzduší, vody a nakládaní s odpady ap).

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz