Aktuální informace

Výroba BDB - spalovací zkouška

Výroba biologicky dosoušené biomasy  (BDB) proběhla na kompostárně v Blansku ve spolupráci s firmou Via Alta s.r.o.  Jednou ze vstupních surovin na výrobu BDB byl použit separát z bioplynové stanice. Spalovaní  úspěšně proběhlo na Uzlové kotelně CD v České Třebové na roštovém kotli s pohazovači ČKD Dukla (r.v. 1966).

Spalovací zkoušky sušeného separátu 

Další ze série spalovacích zkoušek  proběhla v zimě r. 2013-2014 na kotelně Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.   na kotli  pro spalování biomasy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla  Kohlbach / Turboden 3500 kW termoolej / 2800 kW tepla voda / 600 kW el. energie  a teplovodním kotli pro spalování biomasy 2000 kW.  Zkouška trvala 12 hod a bylo spáleno směsné palivo štěpka  - sušeny separát z bioplynové stanice Zakava, Alimex Nezvěstice, vysušeného na jednoproudé kontinuální sušárně  Alvan Blanch CD7900.

V březnu 2014 proběhla spalovací zkouška se sušeným separátem vyrobeným na sušce Air Tech z bioplynové stanice Střížovice u Kroměříže v   kotelně ve firme Cidem Hranice, divize Cetris. K dispozici byl parní kotel o výkonu 1 930 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění hal pro výrobu dřevotřísek, výrobce Step Trutnov a.s. Cílem bylo snížit vlhkost spalované směsi v poměru 1:1.  

 

V květnu a v srpnu 2014 proběhly zkoušky v  Energii AG Vimperk. V prvním případě se potvrdilo nekolikadenní spoluspalování s mokrými, jinak nespalitelnými pilinami a v druhem případě s dřevní štěpkou. Sušeny separát byl vyroben na sesypné sušárně BCS – 1, která je vlastni technologii firmy Bioprofit a je vyvinuta ve spolupráci s Klima Prachatice. Spalovací jednotkou ve Vimperku byl kotel VESKO B o výkonu 3000 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění města Vimperk.

TRIGAD se charakterem své činnosti orientuje převážné na komunální sféru. Rozhodujícími zákazníky jsou města a obce na celém území České republiky a jimi zřízené nebo založené organizace, svým charakterem menší a střední.

Cílem činnosti společnosti je pomoci municipalitám a jejich organizacím při rozvojových investicích, a to zejména při volbě vhodného způsobu financovaní, tak také ve fázi realizace investice, navržením nejefektivnějšího způsobu budoucího provozovaní.

Našim zákazníkům jsme schopni připravit projekt, který bude respektovat jejich současné a budoucí ekonomické moznosti v oblasti cenotvorby, a při zachovaní stejné výše ceny produktu, namodelovat možnou výši prostředku, které lze splácet při dodržení určitých postupu a doporučeni při provozovaní investice. Využívaný jsou zejména moderní formy financovaní  v kombinaci s programy státních a evropských dotaci.

Dále je klientům nabízena moznost sledování vývoje parametrů projektu v provozní oblasti, a to po dobu návratnosti investice. Tímto způsobem je zaručeno, že při změně vstupních podmínek je operativně doporučen postup pro eliminaci případných negativních dopadů a zároveň je i sledovaná efektivnost činnosti klienta tak, aby záměry projektu byly dodrženy.

TRIGAD vychází z mnohaleté zkušenosti managementu s prací v komunální oblasti, zejména při uplatňovaní zákona o obcích  a  zadávaní  veřejných zakázek.

Trigad s.r.o. | login
Energetika - financování - provoz