PODPŮRNÉ VÝPOČTOVÉ SYSTÉMY

tvorba výpočtových modelů
 

Získali jsme dotaci pro dotační program projektu

VÝPOČTOVÝ MODEL PRO OPTIMALIZOVANÉ NAVRHOVÁNÍ SOUSTAV SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028230

Podklady pro povinnou publicitu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Inovační vouchery - VI. výzva

Výpočtový model byl vyvinut ve spolupráci s doc. Ing. Tomášem Matuškou, PH.D., vedoucím oddělení Energetické systémy budov, v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Umožňuje rychlejší automatizované navrhování kombinací solárních systémů a tepelných čerpadel a zároveň umožní použít založenou knihovnu dostupných zařízení a kombinovat jejich energetický potenciál pro nejvyšší možnou efektivitu. Vedlejším výstupem systému bude i propojení na současný žadatelův systém hodnocení ekonomické efektivity pořizované investice.

Mimo technického výpočtu optimální kombinace solárních panelů (vícero potenciálních typů) a tepelných čerpadel (opět vícero potenciálních typů) bude zařazen i jednoduchý investiční model (výpočet investičních nákladů na základě zadaných měrných cen). Systém bude koncipován jako otevřený, tzn bude umožnovat připojení i nových typů energetických zdrojů. Mimo samotných zdrojů bude systém vypočítávat i optimální velikost bateriových a tepelných úložišť (akumulací - na základě zadaného prostorového omezení).

Výpočtový systém je navržen nejen pro obytné domy s plochou střechou, ale umožňuje i potenciální rozšíření i pro další typy objektů.

publicita vypoctovy model pro optimalizovane NSKa TC smallVÝROBA BIOPALIVA Z DIGESTÁTU BIOPLYNOVÝCH STANIC

REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022305

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat vícestupňový softwarový nástroj pro výpočet kvality a kvantity výroby biopaliva na bázi digestátu z bioplynových stanic a dalších surovin.

publicita vyroba biopaliva small