Poradenství pro přípravu a realizací projektů s využitím dotačních titulů

Příprava a vypracování žádosti o dotace z EU v programech OPŽP, OPPIK a  státní podpory investic ČMRZB, dotace z krajských fondů nebo z fondu přeshraniční spolupráce, podpory malého a středního podnikaní, spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a organizacemi vědy a výzkumu. To vše v oblastech využívaní obnovitelných zdrojů energie, odpadních vod na ČOV, zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů.